Mapa do celów projektowych
Obiekt do 0,5 ha 850 zł
Obiekt do 1 ha 1250 zł
Kolejny hektar 650 zł
Mapa do celów opiniodawczych od 300 zł
Tyczenie obiektów budowlanych
Budynek 4 osie 700 zł
Kolejna oś 150 zł
Materiały potrzebne do wytyczenia 4 osi (16 kołków i 8 desek) 100 zł
Założenie reperu roboczego:
Pierwszy punkt 150 zł
Każdy następny punkt 100 zł
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych:
Inwentaryzacja budynku bez przyłączy 800 zł
Inwentaryzacja budynku z przyłączami 700 zł
+ 150 zł za każde przyłącze
Inwentaryzacja przyłącza bez budynku (wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego) 450 zł
Inwentaryzacja obiektów liniowych 400 zł
Inwentaryzacja obiektów liniowych za każdy następny hetometr 150 zł
Zmiana użytku 550 zł
Badanie stanu prawnego nieruchomości 650 zł
Wznowienie znaków granicznych:
Pierwsze 2 punkty 1100 zł
Każdy następny 200 zł
Podział nieruchomości bez wznowienia/ustalenia granic:
Opracowanie wstępnego projektu podziału od 450 zł
Podział na 2 działki 1900 zł
Kolejna działka 600 zł
Stabilizacja punktów granicznych, za każdy punkt 150 zł
Rozgraniczenie nieruchomości:
Do 2 punktów 3000 zł
Za każdy następny punkt 300 zł
Praca zespołu geodezyjnego:
Do 8 godzin 1000 zł
Do 4 godzin 600 zł
Porady prawne:
1 godzina w biurze 200 zł
1 godzina wyjazdowa do Klienta 250 zł
Uwaga!
Powyższe ceny są cenami netto.
Dokładna wycena po zapoznaniu się z danym zagadnieniem.
dev