Mapa do celów projektowych
Obiekt do 0,5 ha 550 zł
Obiekt do 1 ha 750 zł
Kolejny hektar 400 zł
Mapa do celów opiniodawczych od 300 zł
Tyczenie obiektów budowlanych
Budynek 4 osie 500 zł
Kolejna oś 100 zł
Materiały potrzebne do wytyczenia 4 osi (16 kołków i 8 desek) 100 zł
Założenie reperu roboczego:
Pierwszy punkt 150 zł
Każdy następny punkt 100 zł
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych:
Inwentaryzacja budynku bez przyłączy 600 zł
Inwentaryzacja budynku z przyłączami 550 zł
+ 100 zł za każde przyłącze
Inwentaryzacja przyłącza bez budynku (wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego) 350 zł
Inwentaryzacja obiektów liniowych 400 zł
Inwentaryzacja obiektów liniowych za każdy następny hetometr 150 zł
Zmiana użytku 300 zł
Badanie stanu prawnego nieruchomości 650 zł
Wznowienie znaków granicznych:
Pierwsze 2 punkty 900 zł
Każdy następny 180 zł
Podział nieruchomości bez wznowienia/ustalenia granic:
Opracowanie wstępnego projektu podziału 250 zł
Podział na 2 działki 1600 zł
Kolejna działka 500 zł
Stabilizacja punktów granicznych, za każdy punkt 100 zł
Rozgraniczenie nieruchomości:
Do 2 punktów 2000 zł
Za każdy następny punkt 300 zł
Praca zespołu geodezyjnego:
Do 8 godzin 900 zł
Do 4 godzin 500 zł
Porady prawne:
1 godzina w biurze 100 zł
1 godzina wyjazdowa do Klienta 150 zł
Uwaga!
Powyższe ceny są cenami netto.
Dokładna wycena po zapoznaniu się z danym zagadnieniem.